Arap Alevi Konferansı

24 Aralık 2015 Perşembe, 13:25
salonn

Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsünün “Arap Çalışmaları” kapsamında düzenlemiş olduğu“Arap Alevi Çalıştayı ve Konferansı” 21-22 Kasım tarihlerinde Defne İlçesi Boğaziçi Oteli’nde gerçekleştirildi. Akademisyen, gazeteci, STK temsilcisi, öğrenci ve aktivistlerin katıldığı ve bu konuda yapılan ilk çalışma olan bu çalıştayda katılımcılar; Arap Alevilerin tarihine ve kültürüne ışık tutmanın heyecanını da yaşadılar.

İlk gün yapılan çalıştayın 4 ana başlığı vardı. Tarihsel Boyutuyla Arap Alevilik ve Kültürün Korunması, Arap Aleviliğin Devlet İle ilişkisi ve Sekülerlik, Arap Alevilik ve Kadın, Arap Alevilikte Anadil ve Din İlişkisi.

Etkinliğin 2. günü yapılan ve çalıştay sonucunun açıklandığı konferansa halkın yoğun ilgisi vardı. Konferansa Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim YAMAN, gazeteci yazar Erdoğan AYDIN, Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Arap Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Adana ve Mersin İllerinden kanaat önderleri ve STK ile DKÖ temsilcileri de katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Enstitü Başkanı Dr. Selim MATKAP “Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak bir arada ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek vadederek yaşamak istediklerinin” vurgusunu yaptı.

MATKAP konuşmasında “birlik içinde, beraberce yaşayabilmemizin bizler açısından iki temel şartı var. Bizler kendimiz olarak yaşamak istiyoruz ve bunun teminat şartı olan eşit yurttaşlık hakkını da talep ediyoruz” dedi.

Konferansta söz alan Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim YAMAN Arap kimliğinin ve dilinin yaşatılması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilecek etkinlik ve oluşumları desteklediklerini, desteklemeye de devam edeceklerini söyledi. Kültürün korunmasının yerel yönetimlerin en temel görevleri arasında yer aldığına dikkat çeken YAMAN; Defne Belediyesi adına bu konularda yapılan çalışmaları aktardı.

Konuklar arasında yer alan gazeteci yazar Erdogan AYDIN “Anadolu ve Arap Alevilerinin, Türkleşme ve sunnileşmeye zorlandıklarını belirterek; Anadolu Alevileri ile Arap Alevileri arasındaki bağın güçlendirilmesi halinde asimilasyon politikalarına karşı daha güçlü karşı koyulabileceğini ifade etti.

Konuklar ve temsilcilerin konuşmalarının ardından Enstitünün Yönetim Kurulu Üyesi Şule CAN çalıştayın Sonuç Bildirgesini okudu. Sonuç bildirgesinde

  • Türkiye Arap Alevilerinin siyasal örgütlenmesini tamamlaması, bütün Arap Alevi derneklerinin bir çatı altında toplanması hedeflenmesi ve üst çatı oluşturulması
  • Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Arap Alevileri ile ilgili resmi tarihte çarpıtılarak yer alan veya hiç yer bulmamış katliamlar, sürgünler, politikalar, ilhak dönemi uygulanan propagandaların aydınlatılması
  • Bütün mahallelerde dernekler düzeyinde ve özellikle çocuklara yönelik Arapça dil kursları açılması, Arapça öğretimi konusunda eğitmenlerin eğitilmesi ve Arapçanın yaygınlaştırılması
  • Kadınların Arapça dil eğitimi almasının önemsenmesi geliştirilmesi; Arap Kadın örgütlenmesinin yerel ve ulusal düzeyde kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmasının hedeflenmesi
  • Arap Alevilerin verdiği mücadelede yalnız olmadığı ve diğer Alevi topluluklarının, bölge halklarının ve dinlerin birlikte yürüyerek ortak mücadele zemininde birleşmesinin temel prensip olması gerektiği vurgulandı.