Hakkımızda

18 Kasım 2015 Çarşamba, 14:57

Orta Doğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü

(Arap Enstitüsü-Der)

www.arapenstitu.com

www.instituteoflevant.com

 

  1. GENEL TANITIM:

Bu enstitü tarihsel ve kültürel bir yaklaşımı benimseyerek Levant (Arap Ortadoğu) olarak bilinen Doğu Akdeniz bölgelerinde/ülkelerinde yaşayan azınlıkların tarihlerini, kültürlerini, dillerini ve tabii oldukları devletler ile ilişkilerini araştırmak amacıyla kurulmuştur. Özellikle politik ve tarihi olarak temsil sorunuyla karşı karşıya kalmış kültürlerin sesini duyurmayı hedefleyen bir kurumdur. Bu çalışmanın merkezine yerleştirilen Antakya;Türkiye ile Suriye sınırı üzerinde, Doğu Akdeniz kıyısında hem geçmişi hem geleceği, hem halkları hem de kentliliği en iyi şekilde temsil eden antik bir sınır şehri olarak, Türkiye’den Ortadoğu’ya açılan bir arayüzdür.  Bu nedenle bu enstitü başta Antakya ve Levant bölgesi tarihi olmak üzere Arap Ortadoğu halklarını kapsayan bir araştırma alanına sahiptir. Günümüz Levant bölgesi Suriye, Lübnan, Filistin-Israil, ve Ürdün ülke sınırlarını içine almaktadır. Enstitümüz Arap Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri, Arap Ortadoğu Sosyolojisi/Antropolojisi/Jeopolitiği gibi başlıkları temel alarak akademik düzeyde yayım, eğitim ve sanat çalışmaları sürdürmektedir. Orta Doğu’nun günümüz siyasi yapısını, ayaklanmalarını, savaşlarını gözönüne alarak, Antakya başta olmak üzere Levant bölgesindeki krizlerin, değişimlerin halklar üzerindeki etkilerini dünya sistemi içerisinde analitik biçimlerde anlaşılması ve anlatılması ile Ortadoğu barışına ve özgürlüğüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Enstitümüz, çok etnili ve çok dinli bir kentin nabzını tutarken, hem yerel hem de uluslararası bakış açılarını, eleştirel analizleri birleştiren yegane bir örneği teşkil etmektedir.

Hatay (Arapça; ‘Iskanderuna’; Fransız mandası Suriye adı ile ‘The Sanjak of Alexandretta’) jeopolitik önemiyle ve kritik tarihi nedeniyle Levant başta olmak üzere günümüz Ortadoğu siyasi ve toplumsal dinamiklerini anlamak ve anlatmak için oldukça merkezi bir şehirdir. Halen Levant bölgesi içerisinde sayılmakla beraber Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır. Enstitü; özelde Antakya tarihi ve halklarının sözlü tarihini ve sosyo-politik ozelliklerini araştırırken, genel perspektifini Ortadoğu Arap coğrafyasına yönelik tarihsel ve siyasi araştırmaları üzerine kurmaktadır. Çalışma birimleri temelde antropolojik, tarihsel ve sosyolojik yöntemler ile araştırma yapmaktadır. Yerel etnografik ve sözlü tarih araştırmaları yani sıra, enstitü akademik kadrosuyla Levant ve Türkiye ilişkileri, Arap dili, kültürü ve azınlıkları üzerine çalışıp; çalışmaları makaleler, kitap özetleri, projeler aracılığıyla yayımlamaktadır. Kültür-sanat kadrosuyla sergiler, sahne performansları ve kimlik-sanat-bellek çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Arap halklarının geleneklerini, dillerini, etnografya ve coğrafyalarını, güncel sorunlarını ve sosyal yapılarını incelemek ve bütün bu unsurların gelişimine ve incelenmesine katkıda bulunmak başlıca hedeflerimiz arasındadır.

1.1  Ensititünün genel eğilimini ve odağını yansıtan bazı coğrafi odak noktalari şöyledir:

 

Ø  Antakya

Ø  Dogu Akdeniz ve Levant

Ø  Orta Doğu

 

2.2 Ensititünün genel eğilimini ve odağını yansıtan bazı temel konu örnekleri şöyledir:

Ø  Tarih

Ø  Kültürel Araştırmalar

Ø  Dil

Ø  Uluslararası İlişkiler ve Jeopolitik

Ø  Oryantalizm

Ø  Kültürel Bellek, Hafıza ve Sözlü Tarih Çalışmaları

Ø  Siyaset

 

  1. VİZYON:

Türkiye’nin ilk Arap halkları araştırma merkezi olan enstitümüz, ulusal, bölgesel ve uluslararası arenada kültürel, siyasal ve tarihsel alanlarda başta olmak üzere, özellikle Arap halkları ile ilgili çalışmalarını arttırarak saygın enstitüler, araştırma merkezleri arasında yer almayı hedeflemektedir.

 

  1. MİSYON:

Dilleri, kültürleri, tarihleri unutturulmuş Ortadoğu halklarıyla modern dünya kurgusu içerisinde varlığını idame ettirmeye çalışan ve aynı zamanda Ortadoğu siyasi oluşum ve sorunlarına dair farkındalık kazandırmak; Türkiye ve Ortadoğu Arap ülkelerinde etno-dinsel azınlıkların, devletler ile ve Ortadoğu tarihiyle ilişkilerini, bağlantılarını araştırmak temel misyonlarımız arasındadır. Atölye çalışmaları ekibi ile aynı zamanda Ortadoğu kültür-sanat zenginliklerini temsil etmeye ve sunmaya çalışan enstitü, Türkiye ve dünyadan Ortadoğu üzerine çalışan ya da düşünen akademisyenleri, aktivistleri ve sanatçıları birleştirmeyi ve barışa katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 

  1. ÇALIŞMA BİÇİMİ VE BİRİMLERİ:

Çalışma Biçimi:

Arap enstitüsü, özellikle Ortadoğu’daki Arap halklarını –her mezhep, inanç ve ülkeden- kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri için oluşturulmuş bir platformdur. Temel yayını Arap Ortadoğu araştırma yazıları, fotoğraf ve yorum sayfalarından oluşan bir websitesidir. Akademik kalitede yayım temel prensibimiz olmakla beraber, Ortadoğu üzerine çalışmalarını yürüten uzmanların, gönüllülük esasına dayalı olarak Arap dünyasını tartışmak isteyenlerin katkısıyla hazırlanan yazılar, makaleler ve yayımlar da değerlendirmeye alinir ve gerekli duzenlemeleryapildiktan sonra herkese ulaştırılır. Dolayısıyla yayın organımız websitesi olduğundan katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin yazıları da kabul edilir ancak öncelikle editorler ve merkez komisyonun onayından geçer. Enstitü, editörlerin paylaşılan yazı ve makaleleri tetkikten geçirdikten sonra yayıma hazır olup olmayacağına karar verir. Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar, forumlar, sergiler, kurslar, Ortadoğu tarihi ve siyaseti üzerine eğitim çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenler. Ancak bunun yanında kitapçık, rapor, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; yazılı ve görüntülü her türlü basın ve yayın araçlarından yararlanır. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere katılır.

Çalışma Birimleri:

Ø  Enstitü komisyonlar oluşturularak çalışır.

Ø  Her komisyon merkez komisyonun onayı ve izniyle hareket eder ve 15 günde bir ortak toplantıya katılır.

Ø  Her komisyon kendi içerisinde aylık hedeflerini ve etkinliklerini merkez komisyona bildirmekle yükümlüdür.

Ø  Genel Koordinatör, komisyonlar arası iletişimi, halkla ilişkileri, ensititü tanıtım ve reklamını denetler, yönetir. Merkez komisyonla beraber çalışır.

Komisyonlar:

Merkez Komisyon: Kurucu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Merkez komisyon butunkomisyonlarinyazilarini, faaliyetlerini, taleplerini ve calismalarini gözden geçiren karar verme merkezidir. Enstitununisleyisinden direkt olarak sorumlu olan bu komisyonun içerisinde yer alan akademisyenler danisma kurulu çerçevesinde olup kurucu sayilirlar.

Eğitim Komisyonu: Yürütülecek eğitim çalışmalarından sorumludur. Enstitü dışındaki eğitim araçları ve kültür-sanat vakıfları, etkinlik ile bağlantıları kurar. Uzun vadede geliştirilebilecek dil, kültürel hafıza ve bellek eğitimleri, metodolojik arastirma teknikleri öğretimi gibi uzmanlıklar gelsitirir ve ozellikle Orta Doğu/Antakya gençlik gruplarina ulasmayi sağlar.

Tarih ve Etnografik Araştırma Komisyonu: Bu komisyon iki temel calışma yürütmekle yükümlüdür. Birincisi saha calismalari yaparak etnografik görüşmeler yapmak; ikincisi ise resmi ve sözlü tarih calismalari yapmak. Etnografik araştırma saha ekiplerinin akademik kadro araciligiylakayitlar yaparak Antakya’nin her kosesinde birebir görüşmeler yapmasi ve Araplarin yasama biçimlerini ve aitliklerini antropolojik yayıma taşıması gibi bir süreci izler. Tarih araştırmaları, resmi tarih araştırması, eleştirisi ve analizi yapmaktır. Bunun yanısıra sözlü tarih ve bellek calismalari yürüterek halklarin kendi tarihlerini anlatması aracılığıyla yayıma hazırlanır. Örneğin, Antakya’da yaşayan Arap halklarının yazılı tarihlerini araştırıp yazılar ve kitap değerlendirmeleri yapar.

Editoryal Ekip: Temel yayın organı olan websitesinden sorumludur. Bu ekip gönüllü editörlerden oluşur ve röportaj, fotoğraf ve görseller sorumlusu, tercüman, kültür sayfası gibi her bir bölüm için ayrı ayrı editörler görev alır.

Kültür-Sanat Komisyonu: Sergi, belgesel, film, sahne performanslari, kimlik ve sanat programlari gibi faaliyetleri yürütür.Bu faaliyetler yerel sanatcilarla iletişime geçip cesitli projeleri websitesinde yayımlamak ve ortak sanatsal projelerle enstitünün tanıtımına ve gelişmesine yardımcı olmayı içermektedir.

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu: Ortadoğu gündemini takip ve yorum yazılarını inceler, yazar.

Komisyonların faydalanacağı Metodolojik Yöntemler:

Ekiplerin çalışmalarında öncelikle “kalitatif” teknikler esas alınacak ve birebir görüşmeler, odak gruplar ve yerinde gözlemlere başvurularak hazırlanacaktir. Kalitatif araştırma çeşitli sosyal ortamlarda yaşayan bireylerin incelenmesiyle bazı sorulara yanıtlar bulmayı amaçlar. Kalitatif teknikler kullanan araştırmacılar kişilerin kendi ortamlarını semboller, ritüeller, sosyal yapılar ve roller aracılığıyla nasıl anlamlandırdıkları ile ilgilenir (Berg, 2001:13). Kalitatif teknikler araştırmacının kişilerin algılama ve anlamlandırma biçimlerini ve gündelik hayatlarını nasıl yapılandırdıklarını anlamasına yardımcı olur. Bu teknikler aracılığıyla görüşülen kişilerin cemaat dışındaki grupları nasıl anlamlandırdıkları ve tanımladıkları, gündelik hayatlarında dinsel pratiklerin ne şekilde yer aldığı ve politik duruşları anlaşılmaya çalışılir. Görüşmelerde bazen doğrudan sorulara başvurulurken bazen anlatılar ya da kişilerin hayatlarından verdikleri örnekler üzerinde odaklanılır