Bilmece

11 Temmuz 2017 Salı, 17:59
anadill ince

         حزورات  – احجيات

سوآل  ١

عنّا تلات بقرات؛

بقرة السودة بتروح ا بترد،

بقرة الحمرا بتاكل ا بتشبع،

بقرة البيضا بتقعد ا بتقوم ؟

جواب

بقرة السودة : دخّان

بقرة الحمرة : نار ، حريقة

بقرة البيضا : صفية

Sȗȃl 1

؟ innȃ tlȇt baqrȇt;

Baqrȇt is-sevde bitrȗḥ ȃbitrıd,

Baqrȇt il-ḥamrȃ btȇkel ȃbtişbe؟

Baqret il-bayḍȃ btiq؟ ed ȃbitkȗm

Cevȃp

Baqrȇt is-sevde: dixxȇn

Baqrȇt il-ḥamrȃ: nirȃn

Baqrȇt il-bayḍȃ: ṡafye

*****

سوآل  ٢

طيران بالسماء وجوناح ماله سريع بالمشا جريه ماله

و ساريع باالبكي وعيون ماله و دمعه بيحي الميت

وتحتهو ونيربو ؟

جواب

غَيْم

Sȗȃl 2

Tȋyran bis-semȃ w cneḥ mȇlȏ, sari؟ bil-meşȃ v-creyyȇt mȇlȏ

Byibke w ؟ yȗn mȇlȏ, v-dmȗ؟o byıḥye il-meyyȋt

W taḥtahȗ yırbo

Cevȃp

Ḡayme

*****

  سوآل  ٣

جب مكلّس ملاه باب بدَاخِله اربع شباب؟

جواب

الجوز

Sȗȃl 3

Cib mkalles mȇlȏ beb bi daxilho arbe؟ şebȇb?

Cevȃp

Cȏz

*****

سوآل  ٤

في شي بيلبسو بوك شبر و بتلبسو إمًك متر ؟

جواب

جروب

Sȗȃl 4

Fȋ şȇ bi-yilbisȏ bȗk şıbır w btilbisȏ immek mitir?

Cevȃp

Crȏb

*****

سوآل  ٥

في عنا شجرة فيا تجارة

قفلا من الله و مفتاحا من الحجرة ؟

جواب

الجَوْزِ

Sȗȃl 5

Fi ؟ ınnȃ sacre fiyya ticȃra

Qıflȃ min Allah w mıftȇḥa min il-ḥacre?

Cevȃp

Cȏz

*****

سوآل  ٦

طنجرة بالوطا بتفور و بتنكب بلا غطا ؟

جواب

كور النمل

Sȗȃl 6

Ṭancra bil waṭȃ bitfȗr w btınkeb belȃ ğaṭa

Cevȃp

Kȗr  ıl-namıl

*****

سوآل  ٧

فارس الهندى من دنبو مربوط من راسومرخي؟

جواب

إبرة

Sȗȃl 7

Fȃres il-hinde min denbȏ mırbȗt min rȇsȏ mirxy?

Cevȃp  :   İbre

*****

سوآل  ٨

طير آلطور بلج الغَا ر عيونه قبس و جريه منشار؟

جواب

جَرَاد & حرقصة

Sȗȃl 8

Ṭeyr iṭ-ṭȃr bi-lic il-ḡȏr ؟ yȗno qibs w creyyeh minşȃr?

Cevȃp

Ḥirqṡa

*****

سوآل  ٩

كوز مكوّز يا حجىّ

الماء بتنبع من راسه و آلسلطون وطّ باسو؟

جواب

حلمة

Sȗȃl 9

Kȏz mkevvez ye ḥacce

L-may btinbe؟ mın rȇsȏ w sıltȏn waṭṭa w bȇsȏ?

Cevȃp

Ḥilme

*****

سوآل  ١٠

جُب غم مليات دم؟

جواب

جَبَس

Sȗȃl 11

Cib ḡam mılyȇn dȃm?

Cevȃp

Cebes

*****

سوآل ١١

ستّك الهرمة قاعدة عالقرمة ؟

جواب

ملفوف

Sȗȃl 12

Sıttek il-hirme qa؟de ؟al qirme?

Cevȃp

Milfȗf

*****

سوآل ١٢

بنت العرب عالبير بتلعب  بالكلول و بالطنوبير

كل مانسّم الهوى بدّير؟

جواب

طَياِرة الهَوَا

Sȗȃl 13

Bint il-؟arab ؟ȃl bȋr ib til؟eb bil glȗl w biṭ-ṭnȏbȋr,

Kıl mȇ nassam ıl-hawȃ bıddir?

Cevȃp

Ṭiyyȃrat il-hawȃ

*****

سوآل ١٣

أبيض من البيضة خرج من الديقة

لبن ياجحش افتهم ياحمار؟

جواب

لبن

Sȗȃl 14

Ȃbyaḍ min il-bayḍȃ xarec min iḍ-ḍȋqa

Leben ya caḥş iftıhim yȃ ḥmȃr?

Cevȃp

Leben

*****

سوآل ١٤

يا نصارى ا يايهود

عمركن قشعته البيضا بتقعد عالعود؟

جواب

ذرة  بَيْضَاء

Sȗȃl 15

Yȃ niṡȃrȃ yȃ yȃhȗd

؟ımirkin qşi؟to ıl-bayḍȃ btıq؟ed ؟ȃl ؟ȗd?

Cevȃp

Dera baydȃ

*****

سوآل ١٥

بقرتي بالوادي بتعر وبتنادي لا بنها الكرّيدي؟

جواب

ناعورة

Sȗȃl 16

Baqirte bil vȃdȋ bıt؟ır w bit-nȃdȋ lȃ ibnȃl kırrȋde?

Cevȃp

Nȃ؟ȗra

*****

سوآل ١٦

كبّولة سلوك بتغلب سلاَطِين والملوك؟

جواب

رقاد & نعاس

Sȗȃl 17

Kabbȗlet is-slȗk btıḡleb slȃṭin w il-mlȗk?

Cevȃp

Nȃ؟es

*****

سوآل ١٧

كبُّولة شعر بتنمد من هون عالبحر؟

جواب

نظر

Sȗȃl 18

Kabbȗlet şe؟ır b tinmed min hȏn ؟ȃl beḥır?

Cevȃp

Nazar

*****

سوآل ١٨

حلفت ستّي ابتنام تتخسل النمنام؟

جواب

خَوَاشِيق

Sȗȃl 19

Ḥalfet sıttȇ ȇ-bitn ȇ m tetıxsel nimnem?

Cevȃp

Xweşik

*****

سوآل ١٩

طاحونة بتطحن علفاضي بتفيد الفتي والقاضِى ؟

جواب

سَاعَة

Sȗȃl 20

Ṭȃḥȗne byitḥen ؟al fȃde biy-fiyd ıl-fıte w il-qȃḍe?

Cevȃp

Se؟ȃ

*****

سوآل ٢٠

سبعه بل دني بالا ماء

يا سبعه  بيلعب بل كاس بلا ماء

جلب لي يا رجل بيد كاس طافح بلا ماء

جواب

وجه

Suȃl 20

Sȃb؟a bid-dinya belȃ may

V yȃ sȃb؟a byıl؟abȏ bil kȇs bȃlȃ may

Cıble yȃ racul bi yȇd, il-kȇs ṭafeḥ belȃ may?

Cevap

Vıçh

…يا حزير حزورتي يا انقشير من سورت

Yȃ ḥzer ḥazzȗrte ya in-qışir min sȗrte…

Bilmeceleri bize aktaran Bedia Akgül’e,

Arapça yazımında Suha Kıyak’a ve Latin alfabe yazımında Ümit Şen’e

desteklerinden dolayı teşekkür ederiz…