Unutulmamalıdır ki suça sessiz kalmakta suçtur…

11 Şubat 2016 Perşembe, 22:32
IMG_1580 - Kopya

Ayrımcılığa hayır demek için sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz…

      Değerli basın mensupları
Ucuzlaşmanın, bayağılaşmanın ve basitliğin; insan onurunun, vicdanının, temel hak ve özgürlüklerin önüne bu kadar geçmesine hayır demek için sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz.

      Değerli Basın Mensupları;
Ayrımcılığın ve ayrışmanın bu kadar körüklendiği bir başka dönem olmamıştı. Değerlerimizin bu kadar ayaklar altına alındığı bir başka dönem olmamıştı. Büyük çoğunluğumuz için insan olmak yeterdi. Yetmez oldu.
Geçtiğimiz günlerde kendilerine sorulsa “ne işle uğraşıyorsunuz?” diye “basın yayın” cevabı alacağımız iki gazete müsveddesinin, halkın arasına kin ve nefret tohumu yaymak amaçlı haberlerine tanıklık ettik. Birisi ülkemiz topraklarında iyi yetişmiş ve siyaset alanında hizmet etmek dışında bir gayesi olmayan Selin Sayek Böke’nin kimliğine ilişkin haber, diğeri de bir başka gazetedeki bölgemizde yaşayan Arap Alevileri’ne ilişkin haber.
Aslına bakarsanız bunların ikisinin de haber değeri bulunmamaktadır. Bu iki yayında da nefret dili kullanılmış ve toplumun bir kesimi hedef gösterilmiştir.
Bu topraklarda yaşayanların inandığı din, bağlı olduğu mezhep, içinde yaşadığı topluluk, büyüdüğü mahalle, koşturduğu sokaklar birlik, beraberlik, saygı ve kardeşliği överken; nasıl oluyor da böyle yayınlar yapılabiliyor? Nasıl oluyor da bu yayınları takip eden birileri halen var? Nasıl oluyor da tek bir adama laf söylenince tüm adalet sistemi harekete geçebiliyor da, topluma söylenince kimse görmüyor?
Açıklamamız ne kadar etkili olacak bilmiyoruz ama tarihe not düşülen bu bayağılaşmaya karşı bizim ne olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istedik.
Bizler Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü olarak bu topraklarda kin ve nefreti değil, kardeşliği;
Besleme yaşamı değil, üretim ve emeği,
Kayyımı, atamayı değil, yerinden yönetimi,
Gizlemeği, saklamayı değil; şeffaflığı,
Hep bana hep bana olanı değil, herkes için olanı;
Farklı olanı ezeni değil, yaşatanı savunan yerde duracağımızı bir kez daha hatırlatmak istedik.
Unutulmamalıdır ki suça sessiz kalmakta suçtur.
Büyük insanlık, arasına ekilmek istenen ayrıştırıcı tohumlara rağmen bir arada yaşamayı başaracaktır.
                                                                                                                             

                                                                                                                              Selim MATKAP
                                                                    Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü Başkanı